74 4th Ave Brooklyn NY

DAYSMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
LITTLE TIGERS3:20PM
5:30PM
3:20PM
6:20PM
3:20PM
5:30PM
3:20PM
6:20PM
3:20PM
10:30AM
TKD4:00PM
6:10PM
4:00PM
5:30PM
4:00PM
6:10PM
4:00PM
5:30PM
4:00PM
5:30PM
11:20AM
ADULT TKD6:50PM6:50PM6:50PM
KICKBOXING7:40PM7:00PM7:40PM7:40PM9:20AM